Where/What

Baluachraig (AGB)
Fitter (brick kiln)

Baluachraig Fitter (brick kiln)
I am looking for a job (candidate) I am looking for a job (candidate)
I offer work (companies) I offer work (companies)